3 стратегія


Третя стратегія: Надання зворотнього зязку, відгуків щодо навчального поступу
Хоча може здатися очевидним, що вчителі надають учням зворотній зв'язок, щоб поліпшити їх ефективність у навчанні, у цьому розділі представлено ряд досліджень, які показали, що надання зворотного зв'язку набагато складніше, ніж може здатися. Фактично, дослідження показують, що багато форм зворотного зв'язку є контрпродуктивними, а деякі фактично знижують продуктивність учнів. Нижче наводиться короткий огляд досліджень, які висвітлюють деякі з факторів, які впливають на ефективність зворотного зв'язку.

Фактори, які впливають на ефективність зворотного зв'язку
Оцінки та конструктивні коментарі: в одному з досліджень було виявлено, що учні одних вчителів навчалися вдвічі краще, коли отримували конструктивний відгук (конкретні коментарі про помилки, пропозиції учням про те, як покращити навчання, і принаймні одне позитивне зауваження), ніж учні їхнх колег, які просто виставляли оцінки за домашню роботу з математики. В іншому дослідженні було виявлено, що учні, які отримували тільки бали, не мали бажання просуватися далі від одного завдання до іншого, тоді як ті учні, які отримали коментарі, покращили навчання приблизно на 30 відсотків. Це не дивно. Однак цікаво, що учні, які отримали і оцінку, і коментарі, також не мали такого прогресу у навчанні. Ефект від висталення їм оцінки знищив переваги від надання їм коментарів! Ті, що отримували найвищі оцінки не відчували необхідності читати коментарі, а ті, хто був з найнижчими оцінками не хотіли читати коментарі.
Похвала: В іншому дослідженні, написання тільки похвали не впливало на досягнення учнів. Насправді, це призвело до того, що учні зосередилися на своїх его, а не на їхній академічній роботі.
Терміни: терміни надання зворотного зв'язку також мають вирішальне значення. Одне дослідження показало, що якщо зворотний зв'язок надається занадто рано, перш ніж учні мають час попрацювати ще над цим завданням, то вони зможуть скористатися менше від зворотного зв'язку. Крім того, зворотній зв'язок корисний лише тоді, коли він надається з достатнім часом для учня, щоб він міг використати зворотний зв'язок для покращення своєї роботи. Особливо корисно дати учням час у класі використати зворотний зв'язок для поліпшення своєї роботи. Пам'ятайте, що зворотний зв'язок є суттєвою складовою формувального оцінювання тільки тоді,  якщо інформація, що надається учневі, використовується учнем для підвищенні продуктивності. Якщо вчитель пише, наприклад,  такий коментар до наукового дослідження після його завершення, він не може бути корисним для учня: "Ви повинні бути більш систематичними у плануванні ваших наукових досліджень".
Риштування (виставляння "підпорок") : в одному дослідженні одна група учнів, що ніяк не могла вирішити проблему, отримала лише декілька "наштовхуючих/направляючих" підказок - лише мінімальну підтримку, яка допоможе їм вирішити проблему. Інша група учнів отримала повне рішення. Коли обидві групи учнів повинні були вирішити іншу подібну проблему, учні, яким було надано підтримуючу підказку, дізналися більше і справилися з проблемою краще.
Спрямування на наступні дії: лише вказати, що зроблене не правильно, недостатньо. Секрет ефективного зворотного зв'язку полягає в тому, щоб забезпечити рецепт майбутніх дій. Коли зворотній зв'язок зосереджується на тому, чого недостатньо, не повідомляючи учням, як рухатися вперед, це не допомагає їм. Наприклад, коли вчитель пише, що тези учня не зрозумілі і не конкретні, це не дуже корисно. Це було б більш корисним коментарем під час написання учем цих тез. По-друге, учню потрібен рецепт для того, щоб зробити тези  більш конкретними і зрозумілими. Недостатньо просто вказати на поточний стан. Зворотній зв'язок повинен окреслити низку кроків, які допоможуть привести учасника до бажаної мети.

Зворотній зв'язок іноді ЗНИЖУЄ продуктивність
Кілька дослідників розглянули низку високоякісних досліджень впливу зворотного зв'язку протягом дев'яносторічного періоду і з'ясували, що майже у двох з кожних п'яти ретельно проведених досліджень учасникам було б краще, якби відгук не був наданий зовсім! Щоб допомогти пояснити, чому це може бути так, подивіться, що відбувається, коли зворотній зв'язок вказує учаснику, що його або її виконання не досягає мети.
 
 Є чотири можливі відповіді:
(1) Одержувач зворотного зв'язку може змінити мету, наприклад, коли учень вирішує, що йому достатньо 9 балів (з 12).
(2) Одержувач може взагалі відмовитися від мети, заявивши, наприклад, «Я не математик».
(3) Одержувач може повністю ігнорувати відгук. На робочому місці це може означати зниження зобов'язань.
(4) Одержувач може змінити свою поведінку, щоб підвищити продуктивність - єдина відповідь, для особи, що дає зворотній зв'язок.

З цих чотирьох відповідей лише одна, швидше за все, підвищить продуктивність! Це говорить про те, що вчителі повинні бути обережними при наданні зворотного зв'язку. Але що впливає на те, як учні зрозуміють відгук, наданий на їх навчання? Керол Двек, у дослідженні, проведеному протягом тридцяти років, говорить, що це частково залежить від того, чи вказують учні вплив на свій успіх або невдачу в школі  внутрішніх чи зовнішніх факторів.
                                    Успіх                                  Невдача
Внутрішній фактор: «Я отримала
 хорошу оцінку, тому що
 гарно попрацювала».
Внутрішній фактор: «Я отримав
низьку оцінку, тому що не дуже гарно
попрацював».
Зовнішній фактор: «Я отримав
 хорошу оцінку, тому що вчитель
любить мене».
Зовнішній фактор: «Я отримав низький
 бал, тому що вчитель мене не любить».
Учні зважають на зворотній звязок залежно від того, чи вважають вони свою здатність навчатися  фіксованою, чи вважають, що їхня ефективність може бути покращена шляхом зворотного зв'язку та напруженої роботи. Тому, як вчителі, ми повинні переконатися, що відгук, який ми надаємо, підсилює думку про те, що продуктивність може бути покращена, і, поступово працюючи над цим, учні можуть стати розумнішими.

Кілька принципів ефективного зворотного зв'язку
В цілому, одним з висновків всіх досліджень у цьому розділі є те, що зворотний зв'язок має викликати мислення. Замість того, щоб примусити учня реагувати емоційно, ефективний зворотний зв'язок повинен змусити учнів подумати. Ефективний зворотний зв'язок допомагає учням зосередитися на тому, що буде відбуватися далі, а не на тому, наскільки добре чи погано учень зробив роботу, яку він або вона вже закінчив, що зазвичай відбувається в типовому класі.
Нижче наведено кілька принципів ефективного зворотного зв'язку.
1-й принцип ефективного зворотного зв'язку в класі: зворотній зв'язок має передбачати  час і більше роботи для одержувача
Як викладачі ми всі переживали розчарування, витрачаючи багато часу на написання коментарів та виставлення учням оцінок лише для того, щоб виявити, що наші учні не витрачають часу на читання коментарів або використання зворотного зв'язку для покращення своєї роботи.
   Щоб вирішити цю проблему є одна методика, вона називається  називається “три запитання”. За допомогою цієї методики вчитель виділяє час на занятті, щоб дозволити учням покращити свою роботу і не рухається в темі далі. Вчитель перд таким заняттям читає роботу кожного учня. Коли він/вона бачить те, про що він/вона хотів би, щоб учень задумався, він/вона пише номер поруч з цим місцем, а потім під текстом пише номер та запитання і залишає кілька порожніх рядків для відповіді учня. Перші десять-п'ятнадцять хвилин уроку відводяться на  відповіді на три запитання вчителя. Незалежно від того, наскільки кожна робота хороша чи погана, кожен учень відповідає на три запитання.
2-й принцип ефективного зворотного зв'язку в класі: зворотній зв'язок має бути сфокусованим - менше часто буває більше
Коли вчителі перераховують все, що є неправильним у роботі, учні не знають, з чого почати. Почніть з переліку лише однієї або двох областей, які потрібно зафіксувати і змінити, і дайте дуже конкретні поради та рекомендації про те, як покращити ці області.
3-й принцип ефективного зворотного зв'язку в класі: зворотній зв'язок має стосуватися цілей навчання, які встановлені спільно з учнями
Якщо вчитель використовує рубрику з балами/рівнями, то зворотній зв'язок має зосереджуватися лише на критеріях, вказаних в рубриці. Крім того, в якості способу використання коментарів і уникнення оцінки, є методика, за якою учні знаходять свої власні помилки. Після виконання учнями тесту з математики ви можете сказати учню: «П'ять з твоїх відповідей - не вірні, знайди їх». Або для письмової роботи з письма, вчитель може поставити крапки на полях біля кожної строчки, яка потребує уваги.

В цілому, вчителі повинні бути обережними у використанні сили зворотного зв'язку, щоб поліпшити навчання учнів, щоб не зробити навпаки - стагнації або навіть шкоди навчанню способами, представленими в цій главі. Зворотній зв'язок має потенціал для використання багатьма способами, щоб допомогти учням стати відповідальними за власне навчання - і це ви побачите в наступних двох розділах (Четверта  і п'ята стратегії) 

Немає коментарів: